Присъединете се към мрежата ТОЛЕРАНТ, за да подкрепите жертвите на трафик да се интегрират успешно на пазара на труда

ТОЛЕРАНТ представлява международна мрежа, която цели да подкрепи икономическото овластяване на жени, жертви на трафик, и на уязвими жени като улесни интеграцията им на пазара на труда. Мрежата е създадена…

Continue ReadingПрисъединете се към мрежата ТОЛЕРАНТ, за да подкрепите жертвите на трафик да се интегрират успешно на пазара на труда