Изследване на връзките между трафика на хора и заетостта

дискусия върху миграцията и пола в контекста на пандемия Укрепване на международното сътрудничество за подкрепа и интеграция на жени от трети страни, жертви на трафик на хора Ковид пандемията  засегна…

Continue ReadingИзследване на връзките между трафика на хора и заетостта

Присъединете се към мрежата ТОЛЕРАНТ, за да подкрепите жертвите на трафик да се интегрират успешно на пазара на труда

ТОЛЕРАНТ представлява международна мрежа, която цели да подкрепи икономическото овластяване на жени, жертви на трафик, и на уязвими жени като улесни интеграцията им на пазара на труда. Мрежата е създадена…

Continue ReadingПрисъединете се към мрежата ТОЛЕРАНТ, за да подкрепите жертвите на трафик да се интегрират успешно на пазара на труда