tolerant_icon2

“ТОЛЕРАНТ: Международна мрежа за заетост и интерграция на жени, жертви на трафик” е европейски проект, чиято цел е да подобри участието на жени, гражданки на трети страни, жертви на трафик с цел сексуална експлоатация, на пазара на труда в страните на дестинация и ЕС, като им предложи обучение и намали тяхната уязвимост.

Проектът е финансиран от фонд „Убежище, миграция и интеграция” (AMIF)
на Европейския съюз и е с продължителност от две години
(януари 2019 – декември 2020).

Екип

За проекта

Защо е необходим?

Нуждата от реализирането на проекта ТОЛЕРАНТ произтича от факта че между 2013 и 2014 г. в ЕС са регистрирани приблизително 16’000 жертви на трафик, от които 64% са жени, жертви на сексуална експлоатация.

След като жертвите бъдат идентифицирани и основните им нужди бъдат посрещнати (подслон, право на пребиваване, психологическа и социална подкрепа), трудовата заетост се оказва най-важният фактор за успешната им интеграция, защото им дава възможност да станат финансово независими и самостоятелни в дългосрочен план.

Кой ще участва?

Неправителствени и други организации и институции, които оказват подкрепа на жертви на трафик.

Работодатели и трудови посредници

Политици

Компетентни органи на местно/регионално/национално ниво

Европейски/международни мрежи и платформи

Медии

Всички ние!

Дейности

Новини

Свържете се с нас!

Искате да научите повече?
Попълнете необходимата информация и първи
ще научавате нашите новини!

Вашият коментар