• Post category:news

Pandemia de COVID-19 afectează toate țările și societățile. Totuși, cel mai puternic au fost lovite comunitățile marginalizate, precum imigranții și persoanele traficate, prin intensificarea și agravarea problemelor deja existente și a inegalităților, cât și prin îngreunarea și mai mult a procesului de integrare.

În acest context, partenerii proiectului TOLERANT (Rețeaua Transnațională pentru Angajarea și Integrarea Femeilor care sunt Victime ale Traficului de Persoane) au organizat la sfârșitul anului 2020 o conferință al cărei obiectiv a fost discutarea principalelor concluzii ale proiectului și încurajarea unui dialog despre integrarea socială și profesională a migranților vulnerabili, în special a persoanelor traficate, și a modalităților de sprijinire a acestora.

Conferința a reunit peste 100 de experți, factori interesați, profesioniști și alte părți interesate care și-au împărtășit diferitele lor perspective privitoare la bunele practici și provocările întâlnite în sprijinirea femeilor victime ale traficului de persoane (VoT), totodată dezbătând recomandările și politicile de adoptat.

Participanții au fost de acord că urmările economice ale pandemiei au îngreunat și mai mult accesul persoanelor vulnerabile  pe piața muncii și găsirea unei slujbe cu condiții de muncă decente. În mod special, femeile VoT exploatate sexual întâmpină mult mai multe dificultăți atunci când încearcă să intre pe piața muncii (ex. recuperarea după o traumă, lipsa cunoștințelor lingvistice, nerecunoașterea calificărilor deținute, dificultatea de a avea o slujbă/venit  sigur, barierele culturale și de gen, etc.).

Problema principală ridicată în cadrul discuțiilor de grup a fost aceea că în timpul carantinei au existat mai puține oportunități de angajare iar persoanele care reușiseră să se angajeze înainte de pandemie și-au pierdut slujbele. De asemenea, s-a subliniat faptul că în timpul carantinei cea mai mare provocare a fost furnizarea serviciilor către victime prin sistemele online. În consecință, partenerii de proiect au fost nevoiți să își adapteze furnizarea serviciilor și să vină cu soluții concrete pentru sprijinirea femeilor vulnerabile.

În cadrul diferitelor ateliere de lucru care au avut loc după discuțiile de grup, participanții au avut dezbateri constructive pe teme de migrație, gen, muncă și trafic de persoane și au discutat despre importanța unei abordări din punctul de vedere al respectării drepturilor omului, punând nevoile femeilor victime ale traficului de persoane în centrul tuturor acțiunilor. În acest context, s-a căzut de acord că o abordare care implică emanciparea este crucială pentru incluziunea socială sustenabilă și holistică a femeilor traficate. Este important să se elaboreze politici  care să recunoască importanța accesului direct pe piața muncii a femeilor traficate, acest lucru fiind fundamental pentru incluziunea lor socială.

Alte chestiuni importante care au fost abordate au fost legătura puternică dintre integrarea în muncă  și munca de asistență socială susținută, cât și importanța capacității de construire a incluziunii sociale a femeilor traficate.

După dezbateri și atelierele de lucru, partenerii de proiect au elaborat o serie de recomandări de politică care să reflecte rezultatele principale ale dezbaterii transnaționale dintre experți, factorii interesați și profesioniști. Puteți citi aceste recomandări în al patrulea buletin informativ al proiectului Tolerant.

În cadrul proiectului Tolerant, a fost publicat un ghid cu scopul de a sprijini organizațiile societății civile (OSC-uri), furnizorii de servicii și autoritățile publice în implementare de servicii integrate și eficiente pentru femeile VoT din lumea a treia, pentru a crește integrarea lor pe piața muncii și în societate. Puteți descărca ghidul gratuit AICI

Câteva cuvinte despre Tolerant

Tolerant este o rețea transnațională care are ca obiectiv sprijirea femeilor victime ale traficului de persoane, concentrându-se pe integrarea lor pe piața muncii și pe emanciparea lor economică. A fost creată în cadrul proiectului european TOLERANT – “Rețeaua Transnațională pentru Integrarea pe Piața Muncii a Femeilor Victime ale Traficului de Persoane” și este administrată și susținută de 6 organizații membre ale Consorțiului de Proiect, care lucrează împreună pentru susținerea femeilor VOT în Grecia, România, Bulgaria, Italia și Austria.

Platforma rețelei Tolerant (http://www.tolerantnetwork.com/) este elaborată în beneficiul unei varietăți de participanți și părți interesate din Europa și în afara ei,  care se confruntă cu probleme în integrarea pe piața muncii în țările lor a persoanelor VoT. Prin susținerea acestor femei pentru a căpăta control asupra propriilor vieți și pentru a funcționa cât se poate de independent în țara în care trăiesc, se va reduce revictimizarea cât și riscul excluderii sociale, iar femeile vor deveni capabile să devină membre mai active în societate.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați https://www.tolerantproject.eu/!